twitter pageappstore pagegoogle play app page
טוויטר twitter bird
מזג אויר
 1. חדרה
  תחזית מזג אויר
  22°
  רוח: arrow 3 קמ״ש
  לחות:37%
 2. נהריה
  תחזית מזג אויר
  22°
  רוח: arrow 3 קמ״ש
  לחות:37%
 3. אשדוד
  תחזית מזג אויר
  22°
  רוח: arrow 4 קמ״ש
  לחות:35%
 4. חיפה
  תחזית מזג אויר
  22°
  רוח: arrow 3 קמ״ש
  לחות:37%
 5. נתניה
  תחזית מזג אויר
  22°
  רוח: arrow 4 קמ״ש
  לחות:35%
 6. הרצליה
  תחזית מזג אויר
  22°
  רוח: arrow 4 קמ״ש
  לחות:35%
מצופים
 1. מצוף אשדוד: 03/04 12:52 גובה גלים 0.54-0.89טמפרטורת מים 19.1כוון גלים צפוני מערבי
 2. מצוף חיפה: 03/04 12:15 גובה גלים 0.58-0.85טמפרטורת מים 18.55כוון גלים מערבי
תחזית גלים של הצי השישי